Sabina Eerola

Studieadministrativ chef / Head of Study Administration – Studieärenden

Några av mina kollegor

Jobbar du redan på Arcada ?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@arcada.fi